Życzenia świąteczne

Drodzy Parafianie i Drodzy Goście!

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Naszego Zbawiciela
pragniemy życzyć
pełnej radości płynącej z czystych serc.
Niech Jezus, Nasza Prawda, Droga i Życie
będzie obecny w naszych rodzinach,
w spotkaniach z bliźnimi
i naszych trudnych sytuacjach życiowych
Zmartwychwstanie Naszego Pana
jest dla nas nadzieją na nasze lepsze Życie.
Woda, którą będziemy pokropieni
w Poniedziałek Wielkanocny
jeszcze bardziej przypomni nam,
że Jezus to ŻYCIE.
Alleluja! Chwalmy Pana!

Duszpasterze Parafii w Łapanowie

Życzenia

23 kwietnia

 

Drogiemu Solenizantowi,
Księdzu

Wojciechowi Leśniakowi

życzymy,
niech Duch Święty opromienia światłem
każdy dzień kapłańskiej posługi,
Jezus będzie zawsze Przyjacielem,
a Maryja przygarnia do swego serca

pamiętająca w modlitwie
Wspólnota Parafialna

W DNIU USTANOWIENIA EUCHARYSTII I KAPŁAŃSTWA

Nasi Drodzy Kapłani, Księża:

Tadeusz Jarzębak
Marcin Kuliga
Aleksander Kasprzyk
Wojciech Leśniak

w dniu Waszego święta,
dziękując za służbę Bogu i człowiekowi,
za sakramenty nam udzielone,
za ręce, które błogosławią
i za głoszone słowa Prawdy
życzymy
niech Pan Jezus – Najwyższy Kapłan
napełnia Was duchem Swego kapłaństwa,
zachowa w pobożności,
uświęca i ciągle umacnia,
błogosławi Waszej apostolskiej działalności
i będzie źródłem radości i spełnienia

z modlitewną pamięcią
Wspólnota Parafialna

 

 

 

Nowi lektorzy dekanatu Niegowić

W sobotę, 9 kwietnia br., do łapanowskiego kościoła przyjechali wraz z rodzinami i księżmi Opiekunami Kandydaci na lektorów z dekanatu Niegowić. Podczas Mszy św. o g. 10.00, którą celebrowali księża: Paweł Sukiennik (dziekan, proboszcz parafii Niegowić), Andrzej Duda (proboszcz parafii Biskupice), Kazimierz Króżel (parafia Niegowić), Rafał Kluska (parafia Gdów), Rafał Kasperek (diakon z parafii Tarnawa), Kandydatów zaprezentował ks. Kazimierz Króżel, a nowych Lektorów pobłogosławił ks. dziekan Paweł Sukiennik.

 

Czytaj dalej...

Dzień Świętości Życia

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego – 25 marca – Kościół przeżywa Dzień Świętości Życia. W tym dniu w sposób szczególny spoglądamy na życie, które jest wielkim darem Stwórcy. Z troską pochylamy się nad życiem tych najbardziej bezbronnych, poczętych, ale jeszcze nienarodzonych, którym grozi zagłada. Ruch Duchowej Adopcji w Kościele katolickim powstał po objawieniach Matki Bożej w Fatimie i jest odpowiedzią na wezwanie Maryi do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią jej Niepokalane Serce. Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa tyle, ile ciąża – 9 miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Osoba decydująca się na adopcję duchową nie wie, kim jest „jej” dziecko, jego imię zna tylko Bóg. Do modlitw można dołączyć dowolnie wybrane dobre postanowienia, np. częsta spowiedź i Komunia św., czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc potrzebującym. Duchową Adopcję może podjąć każdy – nawet osoby żyjące w związkach niesakramentalnych czy rozwiedzeni. Dzieci podejmują ją pod opieką rodziców.

MODLITWA W INTENCJI NIENARODZONYCH DZIECI

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.


Słowo zachęty na Wielki Post

Drodzy Parafianie i Goście,

rozpoczynamy Święty Czas Pokuty. Zechciejmy Go przeżyć w łączności z Bogiem i bliźnimi. Niech więcej będzie modlitwy i myśli skierowanych do Boga, a także zwykłej  ludzkiej życzliwości. Otwórzmy się na łaskę Bożą i potrzeby innych. Niech starczy Nam wszystkich wytrwałości w podjętych wyrzeczeniach. W górę serca.

Życzą księża Duszpasterze


ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA DZIEŁ SZTUKI O MĘCE PANA JEZUSA»


Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej

Sakrament bierzmowania w Łapanowie odbędzie się 14 kwietnia 2011r. o g. 18.00.

W tym dniu kandydaci ze świadkami przychodzą na g. 17.30.

Przed  uroczystością powinni wszyscy przystąpić do spowiedzi, a w czasie Mszy winni przyjąć  Komunię świętą

Wypada, aby wszystkim kandydatom do bierzmowania towarzyszyli rodzice, rodzeństwo, chrzestni, rodzina.

Sakramentu bierzmowania naszej młodzieży udzieli Ks. Infułat Bronisław Fidelus.

Próby przed  uroczystością bierzmowania odbędą się:

– w środę 6 kwietnia od g. 16.00

– w czwartek 7 kwietnia od g. 16.00

– w sobotę 9 kwietnia od g. 16.00

W próbach uczestniczą  obowiązkowo kandydaci do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, świadkowie nie mają takiego obowiązku.


Życzenia

26 lutego

W Dniu Imienin, Drogiemu Księdzu
Aleksandrowi Kasprzykowi
wszelkiego Błogosławieństwa Bożego, Światła Ducha Świętego,
Opieki Matki Bożej,
wytrwałości w żmudnej, mozolnej,
często zniechęcającej,
krytykowanej i nigdy nie zapłaconej
na tym świecie pracy posługiwania nam w dzień i w noc
zapewniając o pamięci w
modlitwie
życzy

Wspólnota Parafialna