22 lutego

Lut 21, 2011 by

ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA APOSTOŁA

Święto ustalił papież Paweł IV w 1558 r. jako pamiątkę wstąpienia na tron rzymski św. Piotra.
Od IV w. chrześcijanie rzymscy znali i obchodzili święto Katedry świętego Piotra, wspominając, że Apostoł był biskupem tego miasta. W ten sposób składali hołd św. Piotrowi za to, że w Rzymie założył gminę chrześcijańską i miasto obrał za stolicę chrześcijaństwa.

 

Po grecku słowo kathédra i po łacinie cathedra oznacza „krzesło”. Pierwotnie to słowo oznaczało podwyższone miejsce, z którego naucza biskup – szczególnie w odniesieniu do rzymskiej stolicy św. Piotra. Bazylika św. Piotra w Rzymie stała się symbolem władzy zwierzchniej w Kościele pełnionej przez św. Piotra i jego następców.
Tam też znajdują się szczątki drewnianego krzesła, na którym miał zasiadać sam św. Piotr w potężnej marmurowej rzeźbie za głównym ołtarzem  autorstwa Gian Lorenzo Berniniego, od 1666 r. wieńczącej absydę bazyliki watykańskiej. Jest symbolem posługi papieskiej w Kościele i nieustannym świadectwem, że biskupi rzymscy mają tę samą władzę nad Kościołem Chrystusa, jaką miał Piotr, a następcami Piotra mogą być tylko biskupi rzymscy.

Obecnie wśród chrześcijan istnieją obiekcje dotyczące zakresu władzy papieża. Sobór Watykański I (1870) wydał następujące orzeczenie dogmatyczne: „Nauczamy przeto i orzekamy, według świadectw Ewangelii, że Chrystus Pan bezpośrednio i wprost św. Piotrowi Apostołowi obiecał i powierzył prymat władzy nad całym Kościołem Bożym…
Jeśliby tedy kto powiedział, że św. Piotr Apostoł nie jest przez Chrystusa Pana ustanowiony księciem wszystkich Apostołów i głową widzialną całego Kościoła walczącego, albo że otrzymał on od tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa wprost i bezpośrednio tylko honorowy a nie prawdziwy prymat władzy, niech będzie wyklęty”.

Święto Katedry św. Piotra jest więc liturgiczną medytacją nad papieskim prymatem, nad autorytetem Następców św. Piotra oraz nad ich apostolskim nauczaniem.


Related Posts

Tags

Share This