25 marca

Zwiastowanie Pańskie

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, <błogosławiona jesteś między niewiastami>. (…) Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. (…) Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. (…) Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł.

/Łk 1,26-38/

 

Czytaj dalej...

Dzień Świętości Życia

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego – 25 marca – Kościół przeżywa Dzień Świętości Życia. W tym dniu w sposób szczególny spoglądamy na życie, które jest wielkim darem Stwórcy. Z troską pochylamy się nad życiem tych najbardziej bezbronnych, poczętych, ale jeszcze nienarodzonych, którym grozi zagłada. Ruch Duchowej Adopcji w Kościele katolickim powstał po objawieniach Matki Bożej w Fatimie i jest odpowiedzią na wezwanie Maryi do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią jej Niepokalane Serce. Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa tyle, ile ciąża – 9 miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Osoba decydująca się na adopcję duchową nie wie, kim jest „jej” dziecko, jego imię zna tylko Bóg. Do modlitw można dołączyć dowolnie wybrane dobre postanowienia, np. częsta spowiedź i Komunia św., czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc potrzebującym. Duchową Adopcję może podjąć każdy – nawet osoby żyjące w związkach niesakramentalnych czy rozwiedzeni. Dzieci podejmują ją pod opieką rodziców.

MODLITWA W INTENCJI NIENARODZONYCH DZIECI

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.


19 marca

Uroczystość św. Józefa
Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

Wielkość św. Józefa uznawana jest od wczesnych lat istnienia Kościoła, chociaż Ewangelie podają nam tylko pewne fakty z jego życia, poświęcając im łącznie 26 wierszy, a jego imię wymieniają 14 razy. Józef pochodził z rodu króla Dawida. Wykazuje to św. Mateusz w genealogii przodków św. Józefa. Mimo wysokiego pochodzenia Józef nie posiadał żadnego majątku. Na życie zarabiał stolarstwem i pracą jako cieśla, wykonując sochy i jarzma na woły. Zaręczony z Maryją, Józef stanął przed tajemnicą cudownego poczęcia i postanowił dyskretnie się usunąć z życia Maryi, by nie narazić jej na zhańbienie i obmowy. Wprowadzony jednak przez anioła w tajemnicę, wziął Maryję do siebie, do domu w Nazarecie (Mt 1-2; 13, 55; Łk 1-2). Po raz ostatni Józef pojawia się na kartach Pisma Świętego podczas pielgrzymki z dwunastoletnim Jezusem do Jerozolimy.

 

Czytaj dalej...

Słowo zachęty na Wielki Post

Drodzy Parafianie i Goście,

rozpoczynamy Święty Czas Pokuty. Zechciejmy Go przeżyć w łączności z Bogiem i bliźnimi. Niech więcej będzie modlitwy i myśli skierowanych do Boga, a także zwykłej  ludzkiej życzliwości. Otwórzmy się na łaskę Bożą i potrzeby innych. Niech starczy Nam wszystkich wytrwałości w podjętych wyrzeczeniach. W górę serca.

Życzą księża Duszpasterze


ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA DZIEŁ SZTUKI O MĘCE PANA JEZUSA»


Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej

Sakrament bierzmowania w Łapanowie odbędzie się 14 kwietnia 2011r. o g. 18.00.

W tym dniu kandydaci ze świadkami przychodzą na g. 17.30.

Przed  uroczystością powinni wszyscy przystąpić do spowiedzi, a w czasie Mszy winni przyjąć  Komunię świętą

Wypada, aby wszystkim kandydatom do bierzmowania towarzyszyli rodzice, rodzeństwo, chrzestni, rodzina.

Sakramentu bierzmowania naszej młodzieży udzieli Ks. Infułat Bronisław Fidelus.

Próby przed  uroczystością bierzmowania odbędą się:

– w środę 6 kwietnia od g. 16.00

– w czwartek 7 kwietnia od g. 16.00

– w sobotę 9 kwietnia od g. 16.00

W próbach uczestniczą  obowiązkowo kandydaci do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, świadkowie nie mają takiego obowiązku.