4 marca

Święto
św. Kazimierza Królewicza

Święty Kazimierz Królewicz był drugim z kolei spośród sześciu synów Kazimierza Jagiellończyka. Jego matką była Elżbieta, córka cesarza Niemiec, Albrechta II Habsburga. Urodził się w Krakowie w 1458 roku. Jego wychowawcą był kanonik krakowski Jan Długosz. Królewicz od dzieciństwa odznaczał się nadzwyczajną pobożnością, szczególną czystością ducha i miłosierdziem względem ubogich. Był gorliwym czcicielem Eucharystii i Najświętszej Maryi Panny,  spędzając wiele godzin na modlitwie i adoracji Najświętszego Sakramentu. Złożył ślub czystości, umartwiał swe ciało postami, noszeniem włosiennicy i spaniem na gołej ziemi. Zmarł 4 dnia marca 1484 r. mając 26 lat.

 

Czytaj dalej...

Ogłoszenia duszpasterskie /27 II 2011/

8. NIEDZIELA ZWYKŁA

27 II 2011

Msze św.: 7.30; 9.30; 11.00; 12.15; 17.00

Kalendarz liturgiczny

Czwartek: I czwartek m-ca, dzień modlitw o powołania kapłańskie,
zakonne i misyjne

Piątek: święto św. Kazimierza, patrona archidiecezji krakowskiej
I piątek m-ca, spowiedź rano od g. 6.30 i po południu od g. 16.00

Sobota: I sobota m-ca, objazd chorych od g. 8.00

 

Czytaj dalej...

Życzenia

26 lutego

W Dniu Imienin, Drogiemu Księdzu
Aleksandrowi Kasprzykowi
wszelkiego Błogosławieństwa Bożego, Światła Ducha Świętego,
Opieki Matki Bożej,
wytrwałości w żmudnej, mozolnej,
często zniechęcającej,
krytykowanej i nigdy nie zapłaconej
na tym świecie pracy posługiwania nam w dzień i w noc
zapewniając o pamięci w
modlitwie
życzy

Wspólnota Parafialna

22 lutego

ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA APOSTOŁA

Święto ustalił papież Paweł IV w 1558 r. jako pamiątkę wstąpienia na tron rzymski św. Piotra.
Od IV w. chrześcijanie rzymscy znali i obchodzili święto Katedry świętego Piotra, wspominając, że Apostoł był biskupem tego miasta. W ten sposób składali hołd św. Piotrowi za to, że w Rzymie założył gminę chrześcijańską i miasto obrał za stolicę chrześcijaństwa.

 

Czytaj dalej...

Ogłoszenia duszpasterskie /20 II 2011/

7. NIEDZIELA ZWYKŁA

20 II 2011

Msze św.: 7.30; 9.30; 11.00; 12.15; 17.00

Dziś przypada także wspomnienie błogosławionych Hiacynty i Franciszka Marto, dzieci z Fatimy

Kalendarz liturgiczny

Poniedziałek: wspomnienie św. Piotra Damiana, biskupa i doktora Kościoła

Wtorek: święto Katedry św. Piotra Apostoła

Środa: wspomnienie św. Polikarpa, biskupa i męczennika

 

Czytaj dalej...

14 lutego

ŚWIĘTO ŚW. CYRYLA (MNICHA)
I ŚW. METODEGO (BISKUPA)

Bracia pochodzący z Salonik, zwani także „braćmi sołuńskimi” (Saloniki po słowiańsku to Sołuń). Prowadzili w IX w. misje chrystianizacyjne na ziemiach zamieszkałych przez Słowian (na Krymie, wśród Bułgarów i na Morawach). Stworzyli 40-literowy alfabet oddający dźwięki występujące w języku staro-cerkiewno-słowiańskim, zwany głagolicą. Dokonali przekładu Biblii na ten język i wprowadzili go do liturgii. Obydwaj święci uważani są za apostołów Słowian.
W 1980 r. papież Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami Europy.


ŚWIĘTY WALENTY

Biskup i męczennik, zmarł ok. 269 r., patron epileptyków, chorych na nerwice i zakochanych. Żył za panowania cesarza Klaudiusza II Gockiego, w czasach prześladowań chrześcijan. Asystował męczennikom w czasie ich procesów i egzekucji. Wbrew zakazowi udzielał ślubu młodym legionistom. Wtrącony do więzienia uzdrowił ze ślepoty córkę więziennego strażnika i udzielił jej ślubu. Torturowany, nie wyrzekł się wiary i został ścięty. Bazylika wraz z grobem św. Walentego stała się sanktuarium i jednym z pierwszych miejsc pielgrzymkowych. W 1496 r. papież Aleksander VI ogłosił go patronem zakochanych. Co roku w niedzielę najbliższą 14 lutego w katedrze w Terni odbywa się Święto Zaręczyn. Zgromadzone przy grobie św. Walentego pary narzeczeńskie, przybywające z różnych stron świata, przyrzekają sobie miłość i wierność na czas do dnia ślubu.

Dzieje się…

Oaza gości w Łapanowie

Od piątku 28 stycznia b.r. w Łapanowie gości młodzież Ruchu Światło-Życie, która uczestniczy w tygodniowym kursie dla animatorów Oazy Dzieci Bożych. Moderatorem grupy jest ks. Mariusz Susek, któremu (…) pomagają siostra Julitta oraz animatorzy.

CZYTAJ CAŁOŚĆ»»

Piszą o nas

Kolędowanie w łapanowskim kościele

W dniu 30 stycznia 2011 r. w kościele p.w. św. Bartłomieja w Łapanowie odbyło się uroczyste kolędowanie, w którym udział wzięli licznie przybyli parafianie. Na początku zaprezentował się działający przy Centrum Kultury Gminy Łapanów chór mieszany „VOXETBELL„, którego opiekunką jest Pani Julia Mech. Wykonał on nie tylko najpiękniejsze polskie kolędy, ale zaprezentował także kilka zapomnianych już pastorałek. Następnie ze swoim repertuarem zaprezentowały się dziewczynki ze scholi „Perełki Niepokalanej”, działające pod opieką ks. Wojciecha Leśniaka oraz Pani Bożeny Ciszek-Mickoś.

 

Czytaj dalej...

2 lutego

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO

Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. 

Łk 2,22-24

CZYTAJ WIĘCEJ