19 marca

Uroczystość św. Józefa
Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

Wielkość św. Józefa uznawana jest od wczesnych lat istnienia Kościoła, chociaż Ewangelie podają nam tylko pewne fakty z jego życia, poświęcając im łącznie 26 wierszy, a jego imię wymieniają 14 razy. Józef pochodził z rodu króla Dawida. Wykazuje to św. Mateusz w genealogii przodków św. Józefa. Mimo wysokiego pochodzenia Józef nie posiadał żadnego majątku. Na życie zarabiał stolarstwem i pracą jako cieśla, wykonując sochy i jarzma na woły. Zaręczony z Maryją, Józef stanął przed tajemnicą cudownego poczęcia i postanowił dyskretnie się usunąć z życia Maryi, by nie narazić jej na zhańbienie i obmowy. Wprowadzony jednak przez anioła w tajemnicę, wziął Maryję do siebie, do domu w Nazarecie (Mt 1-2; 13, 55; Łk 1-2). Po raz ostatni Józef pojawia się na kartach Pisma Świętego podczas pielgrzymki z dwunastoletnim Jezusem do Jerozolimy.

 

Najwcześniejsze ślady czci składanej św. Józefowi odnaleziono w Martyrologium z Reichenau, w Chartres jego święto było obchodzone od ok. 1270 r., w Arles od XIV w. Papież Benedykt XIII dodał imię św. Józefa do Litanii do Wszystkich Świętych w 1726 r., 8 grudnia 1870 r. papież Pius IX ogłosił św. Józefa patronem Kościoła Świętego, papież Leon XIII wprowadził w 1884 r. do modlitw po Mszy św. osobną modlitwę do św. Józefa, św. Pius X  zatwierdził Litanię do publicznego kultu, w 1919 r. papież Benedykt XV dodał osobną prefację do Mszy o św. Józefie, a papież Jan XXIII wprowadził Jego imię do Kanonu. Miesiącem poświęconym szczególnie św. Józefowi jest marzec, a dniem – środa. Jest patronem obu Ameryk, Austrii (od 1689), Belgii (od 1679), Chin (od 1678), Chorwacji, Czech (od 1655), Hiszpanii (od 1679), Kanady (od 1624), Korei, Meksyku (od 1555), Peru (od 1654), Portugalii (od 1744) i Wietnamu. Karyntii, Styrii, Sycylii i Tyrolu. Krakowa, Kalisza, Swarzędza, Florencji, Turynu. Archidiecezji kolońskiej, diecezji kujawsko-kaliskiej, włocławskiej, łódzkiej i kaliskiej. Podróżujących, dzieci nienarodzonych, kobiet ciężarnych, małżeństw, rodzin, ojców, szczęśliwej śmierci, rzemieślników, cieśli, stolarzy.
Wzywany w obronie przed wątpliwościami i niezdecydowaniem.