14 lutego

ŚWIĘTO ŚW. CYRYLA (MNICHA)
I ŚW. METODEGO (BISKUPA)

Bracia pochodzący z Salonik, zwani także „braćmi sołuńskimi” (Saloniki po słowiańsku to Sołuń). Prowadzili w IX w. misje chrystianizacyjne na ziemiach zamieszkałych przez Słowian (na Krymie, wśród Bułgarów i na Morawach). Stworzyli 40-literowy alfabet oddający dźwięki występujące w języku staro-cerkiewno-słowiańskim, zwany głagolicą. Dokonali przekładu Biblii na ten język i wprowadzili go do liturgii. Obydwaj święci uważani są za apostołów Słowian.
W 1980 r. papież Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami Europy.


ŚWIĘTY WALENTY

Biskup i męczennik, zmarł ok. 269 r., patron epileptyków, chorych na nerwice i zakochanych. Żył za panowania cesarza Klaudiusza II Gockiego, w czasach prześladowań chrześcijan. Asystował męczennikom w czasie ich procesów i egzekucji. Wbrew zakazowi udzielał ślubu młodym legionistom. Wtrącony do więzienia uzdrowił ze ślepoty córkę więziennego strażnika i udzielił jej ślubu. Torturowany, nie wyrzekł się wiary i został ścięty. Bazylika wraz z grobem św. Walentego stała się sanktuarium i jednym z pierwszych miejsc pielgrzymkowych. W 1496 r. papież Aleksander VI ogłosił go patronem zakochanych. Co roku w niedzielę najbliższą 14 lutego w katedrze w Terni odbywa się Święto Zaręczyn. Zgromadzone przy grobie św. Walentego pary narzeczeńskie, przybywające z różnych stron świata, przyrzekają sobie miłość i wierność na czas do dnia ślubu.